[Cégembléma]Vállalkozási feltételek

„Tanulj meg jól és biztonságosan vezetni!”

1999-ben elnyertük Heves megye legjobb Autósiskolája díjat.

Főoldal
Vállalkozási feltételek
AM - Segédmotor
A,A1,A2 -Motorkerékpár
B - Személygépkocsi
B+E - Szgk.+ pótkocsi
C - Tehergépkocsi
C+E - Nehézpótkocsi
D - Autóbusz
Kapcsolat
Sétarepülés


RUTIN Autósiskola Hatvan nyil

Vállalkozási feltételek – Általános szerződési feltételek:

Letölthető .pdf formátumban

1.     A képzőszerv megnevezése, címe, e-mail címe és telefonszáma:

       -   képzőszerv: Garamszegi József (e.v.) – RUTIN Autósiskola Hatvan

       -   e-mail: rutinjogsi@gmail.com 

       -   telefonszám: +36 70 315-2417

       -   fantázia név: RUTIN Autósiskola

       -   web: https://www.rutin.tanulo.hu
 

2.     Cégforma:

       -    Egyéni vállalkozó

       -    Vállalkozói igazolvány száma: ES-498890
 

3.     Vállalkozói engedély száma: 

       -    Nyilvántartási szám: 4815427

       -    OKÉV-szám: 10-0166-05

       -    Képzési engedély szám: 961-2-1997.
 

4.     Az iskolavezető neve, e-mail címe és telefonszáma:

       -    név: Garamszegi József 11351

       -    e-mail: rutinjogsi@gmail.com

       -    telefonszám: +36 70 315-2417
 

5.     Az ügyfélfogadó címe, telefonszáma, az ügyfélfogadás időpontjai:

       -    ügyfélfogadás címe: 3000, Hatvan, Jókai utca 15.

       -    telefonszám: +36 70 315-2417

       -    ügyfélfogadás időpontjai: hétfő / szerda / péntek 17:00-20:00
 

6.     A telephelyek címe, telefonszáma:

       -    Székhely: 3000, Hatvan, Fürdő utca 14.

       -    Telephelyek:

            3000, Hatvan, Jókai u. 15. (Iskola – elméleti képzés)

            3000, Hatvan, Radnóti tér 2. (Tanpálya – gyakorlati képzés)

       -    Telefonszám (egységesen): +36 70 315-2417
 

7.     A tanfolyamra vagy szaktanfolyamra való felvétel módja:

       -    személyesen (írásban a hivatalos jelentkezési lap kitöltésével),

       -    telefonon vagy e-mailben.

       -    a jelentkezési felvételi módokat a menü pontokban, minden kategóriánál külön-külön, részletesen feltüntettük!
 

8.     Az előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatokat kategóriánként:

       -    A rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálathoz a külön jogszabályban (11/1998. XII.20. KM-BM rend.)
            előírt gépjármű-vezetési gyakorlatból öt sikertelen vizsga számításánál

a megelőző 2 éven belül, azonos kategóriában tett forgalmi vizsgákat kell figyelembe venni. Amennyiben a Tanuló valamely kategóriában tett öt sikertelen forgalmi vizsgát követően a rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton "járművezetésre pszichológiailag alkalmas" minősítést szerzett, a továbbiakban járművezetői vizsgához kapcsolódóan rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető.

       -    JELENTKEZÉSI LAP ÉS TÁJÉKOZTATÓ PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGÁLATRA:

            https://vizsgakozpont.hu/uploads/2020/dokumentumok/jelentkezesi-lap-tajekoztatoval-20201006.pdf

       -    AM kategória – Egészségügyi tanfolyam és vizsga

       -    A, A1, A2 kategória – Egészségügyi tanfolyam és vizsga

       -    B kategória – Egészségügyi tanfolyam és vizsga

       -    C kategória – tehergépkocsi vezetői képzésnél

előírt egészségügyi alkalmasság 2-es csoport – PÁV III-as csoport,

       -    B+E és C+E kategória – pótkocsi vezetői képzésnél

előírt egészségügyi alkalmasság 2-es csoport – PÁV III-as csoport,

       -    D kategória – autóbusz vezetői képzésnél

előírt egészségügyi alkalmasság 2-es csoport – PÁV II-es csoport,
 

9.     A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei

            kategóriánként, az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzésére

            vonatkozó rendelkezéseket, továbbá:

       -    Az elsősegély-nyújtási ismeretek nem tanfolyamköteles, de vizsgaköteles tantárgy.

            Iskolánk a jobb felkészülés érdekében megfelelő létszámú jelentkező esetén

felkészítést szervez és megszervezi a vizsgára való jelentkezést is. Emellett ez a

tananyagrész E-learninges formában is igényelhető. Ha a Tanuló nem veszi igénybe

            ezt a szolgáltatást, saját magának kell intéznie az elsősegélynyújtás-ismeretek

            vizsgáját.

 

       -    A sikeres vizsga után az Országos Mentőszolgálat által előírt ismeretek megszerzését

            a Magyar Vöröskereszt megyei szervezete igazolja. Az elsősegélynyújtásból előírt

            ismeretek megszerzését – végzettségükre való tekintettel – az orvostudományi

            egyetemeken végzett orvosok, gyógyszerészek, továbbá a védőnői, dietetikusi,

            mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás közegészségügyi

            felügyelői főiskolai szakon végzettek, valamint az egészségügyi szakközépiskolát és

            szakiskolát végzettek az iskolai végzettséget tanúsító okirattal igazolhatják,

            melyet Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpontnál be kell mutatni. ( 31/1992 (XII.19.)

            NM rendelet alapján)

 

       -    A vizsga mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a

            szakképesítés szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni. Amennyiben a

            mentesítés érdekében az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító

            igazolás alátámasztására külföldön, illetve nem magyar nyelven kiállított iratot

            nyújtanak be, azt hiteles magyar fordítással és a Magyar Vöröskereszt által kiállított

            megfelelőségi nyilatkozattal is el kell látni.

 

       -    Azt, hogy a vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg,

       -    A sikeres Elsősegélynyújtó tanfolyam vizsgát igazoló dokumentum mellé, legalább az alapfokú iskolai végzettség igazolásának módját, az általános iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata is kötelező leadni a Iskolánk részére.

       -    Azt, hogy a tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegély nyújtási ismeretek megszerzésének igazolása) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.

       -    A Vöröskeresztes igazolást vagy elsősegély nyújtási ismeretek megszerzését igazoló egyéb okiratot a vezetői engedély igénylésekor  kell bemutatni a Kormányablaknál.

 

10.    A tanuló által igényelt tanfolyam vagy szaktanfolyam tantárgyai, a

            képzőszerv által tartott óraszámok, az elméleti tanórák időtartama,

            továbbá csak elméleti, illetve csak gyakorlati oktatásra jogosító képzési

            engedély esetén annak a képzőszervnek a megnevezését és

            elérhetőségei, amelyikkel a képzési engedély jogosultja szerződéses

            jogviszonyban áll:

 

            Az elméleti és gyakorlati képzést is a RUTIN Autósiskola végzi.
 

       -    Székhely: 3000, Hatvan Fürdő utca 14,

       -    Telefonszám: +36 70 315-2417

       -    Telephely / képzőközpont címe: 3000, Hatvan, Jókai u. 15. (elméleti képzés)

       -    Tanpálya címe: 3000, Hatvan, Radnóti tér 2. (gyakorlati képzés)
 

            Képzési formák az elméleti tananyag oktatásánál:
 

       -    Általános esetben személyesen az Autósiskola telephelyén, tanteremben történő

            tanórák oktatásánál, hetente három alkalommal. Az elméleti foglalkozások 20 fős

            kurzusonként indulnak. A tanfolyamok hétköznap (hétfő – szerda – péntek, 17.00–

            20.30 között) 4X45perces tanóra felosztásban történik.

       -    E-learning képzéssel távoktatásban

       -    Elméleti pótórákra az iskolavezetővel történt előzetes egyeztetés után van lehetőség.

 

            Képzési formák a gyakorlati oktatásnál:

 

       -    A Tanulók személyre szabott gyakorlati foglalkozásokban vesznek részt. Normál

            esetben hetente 2 alkalommal. Intenzívebb foglalkozások esetében hetente 3-5

            alkalommal.

 

            Elméleti tárgyak, óraszámok:

 

            Tantárgyak AM kategóriás képzés esetén:
 

       -    Közlekedési ismeretek (16 óra, 45 perces órák),

       -    Gépjárművezetés elmélete (6 óra, 45 perces órák).

 

            Tantárgyak A, A1, A2 kategóriás képzés esetén:
 

       -    Közlekedési ismeretek (20 óra, 45 perces órák),

       -    Gépjárművezetés elmélete (4 óra, 45 perces órák),
       -    Szerkezeti- és üzemeltetési ismeretek (4 óra, 45 perces órák).

 

            Tantárgyak B kategóriás képzés esetén:
 

       -    Közlekedési ismeretek (20 óra, 45 perces órák),

       -    Gépjárművezetés elmélete (8 óra, 45 perces órák),

       -    Szerkezeti- és üzemeltetési ismeretek (4 óra, 45 perces órák).

 

            Tantárgyak C kategóriás képzés esetén:
 

       -    Közlekedési ismeretek (24 óra, 45 perces órák),

       -    Járművezetés elmélete (12 óra, 45 perces órák),

       -    Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (16 óra, 45 perces órák),

       -    Munkavédelmi ismeretek (12 óra, 45 perces órák),

       -    Biztonsági üzemeltetési ismeretek (16 óra, 50 perces órák).

 

            Tantárgyak B+E és C+E kategóriás képzés esetén:
 

       -    Közlekedési ismeretek (4 óra, 45 perces órák),

       -    Járművezetés elmélete (4 óra, 45 perces órák),

       -    Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (4 óra, 45 perces órák),

       -    Munkavédelmi ismeretek (12 óra, 45 perces órák),

       -    Biztonsági üzemeltetési ismeretek (8 óra, 50 perces órák).

 

            Tantárgyak D kategóriás képzés esetén:
 

       -    Közlekedési ismeretek (8 óra, 45 perces órák),

       -    Járművezetés elmélete (4 óra, 45 perces órák),

       -    Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (8 óra, 45 perces órák),

       -    Biztonsági üzemeltetési ismeretek (8 óra, 50 perces órák).

11.   A járműhasználat; a választható típusok, a tanuló által biztosított jármű esetén a használat feltételei:

-          A RUTIN Autósiskola által biztosított, a Tanulók által használt járművek gyakorlati képzésein, ezen járművek épségére kellő tekintettel, megfelelő figyelemmel kell lenniük.

            A RUTIN Autósiskola által biztosított járművek: 

 • AM kategória: Honda, Simson

 • A, A1, A2 kategória: ETZ 125, Java 350, Honda CB 650

 • B kategória: Volkswagen Golf V. TDI

 • B+E kategória: Volkswagen Golf V. TDI + utánfutó pótkocsi

 • C kategória: Mercedes 1424

 • C+E kategória: Mercedes 1424 + Hunold tandem pótkocsi

 • D kategória: Kassbohrer Setra S 215 HD

-    ha a Tanuló biztosítja a járművet (motoros képzéseknél – AM, A, A1, A2 kategóriák), akkor tanulói műszaki vizsgával, biztosítással valamint az adott kategóriának megfelelő teljesítménnyel kell rendelkeznie.

12.  A hiányzás pótlásának módja:

-    Az elméleti előadások látogatása kötelező. Hiányzás esetén, az elmaradt foglalkozást pótolni kell. Vizsgára bocsátás csak ezután történhet. Gyakorlati oktatásról való kimaradást az oktatóval egyeztetett módon pótolható.

13.  A tandíj összegét (elméleti, gyakorlati bontásban), a tandíj befizetésének módja, azért nyújtott szolgáltatások tartalmának és díjainak tételes felsorolása, továbbá a megszerezni kívánt kategória vagy szakképesítéshez szükséges egyéb díjakat (vizsgadíjak, egyéb költségek):

            Képzési díjak:

       -    Elméleti oktatási díja: 50.000 Ft / tanfolyam

       -    Egészségügyi tanfolyam díja: 20.000 Ft / tanfolyam

       -    E-learning oktatás díja: 45.000 Ft / tanfolyam
 

            Vizsgadíjak:

-    a vizsgadíjak részletes leosztását a menü pontokban, minden kategóriánál külön-külön, részletesen feltüntettük! (AM, A, A1, A2, B, B+E, C, C+E, D)
 

Pótóra díjak:

      -    A pótóra díjak megegyeznek az alap óradíjak összegével.

            A tanfolyam kifizetésével kapcsolatban részletes információ az iskolavezetőtől  kapható.
           Személyesen készpénzzel, vagy banki átutalással.

Nyújtott szolgáltatások:

 • Tanterem

 • Tanpálya

 • Oktatási anyagok

 • Taneszközök

 • Szimulációs berendezések (Légfék tanpad)

 • Oktatási járművek kategóriánként:

AM kategória: Honda, Simson

A, A1, A2 kategória: ETZ, Java 350, Honda CB 650

B kategória: Volkswagen Golf V. TDI

B+E kategória: Volkswagen Golf V. TDI + utánfutó pótkocsi

C kategória: Mercedes 1424

C+E kategória: Mercedes 1424 + Hunold tandem pótkocsi

D kategória: Kassbohrer Setra S 215 HD
 

14.  Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei:

Egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli felmentést a 24/2005 (IV.21.) GKM rendelet ide vonatkozó paragrafusai alapján történik. A tantárgyak hallgatása alól a mentesítés feltételeiről minden esetben a RUTIN Autósiskola iskolavezetője dönt a fenti rendelet figyelembevételével.

15.  A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja, a tanuló áthelyezés következményei:

-          A Tanuló áthelyezését kérheti más képzőszervhez. A tanuló által elvégzett képzésről az elbocsátó iskola 3 munkanapon belül kitölti a képzési igazolást és azt a Tanulónak átadja. A kiállítás megtagadásával a képzésben résztvevő másik képzőszervhez történő áthelyezését megakadályozni nem lehet. A nyomtatványt 3 példányban kell kitölteni.

-          Az igazolás kitöltése után egy példány az elbocsátó szervnél marad, két példányt vagy a kérelmezőnek kell átadni, vagy 3 munkanapon belül a KAV-hoz kell továbbítani.

-          Amennyiben a képzésben résztvevővel kötött szerződésben a felek a képzésben résztvevő eltávozása esetén, további díjak megfizetésében állapodnak meg, a szerződés szerinti további díjak megfizetése a képzésben résztvevő áthelyezésekor esedékes.

-          Amennyiben a tanuló kéri az iskolától való kijelentkezését, úgy a RUTIN Autósiskola 5.000.-Ft regisztrációs díjat számol fel.

16. Oktatási helyszínek címei:

       -    3000, Hatvan, Jókai u. 15. (Iskola, elméleti képzés)

       -    3000, Hatvan, Radnóti tér 2. (Tanpálya, gyakorlati képzés)

       -    3000, Hatvan, Fürdő utca 14. (Székhely)

17. A pótórák igénylésének módja, díjai:

A kötelezően előírt 580 km futásteljesítmény, és a 29 levezetett órán kívül a gyakorlati oktató tehet javaslatot a további gyakorlati órák mennyiségére.

A pótórák díjai a menü pontokban, minden kategóriánál külön-külön, részletesen feltüntettük! (AM, A, A1, A2, B, B+E, C, C+E, D)

 

18.  Az engedélyező hatóság megnevezése, címe és telefonszáma, felügyeletet ellátó szervezetek megnevezése és elérhetőségei:

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 18.§ (8) bekezdése, illetve a Kormány 284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelete, továbbá a 1/2019. (I. 7.) ITM rendelet alapján a közúti járművezetők vizsgáztatását, utánképzését és képzésfelügyeletét, a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatását és képzésfelügyeletét, valamint a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatát 2019. január 1. napjától a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végzi országos működési területtel. 

Megyei elérhetőség:

KAV, 3300, Eger, Töviskes tér 1/a.

Telefon: +36 30 128-3730

Központi elérhetőség:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.

Cím: 1033, Budapest, Polgár utca 8-10.

Telefon: +36-1-510-0101 / +36-1-814-1800

E-mail: info@kavk.hu

Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság

Cím: 1082, Budapest, Vajdahunyad utca 45.

Telefon: +36 1 814 1800

19.  A vizsgázó jogai és kötelezettségei:

A Tanulónak joga van;

       -    a befizetett tandíj ellenében, kulturált körülmények között az elméleti tanfolyamot

            végighallgatni,

       -    tiszta, műszaki szempontból az előírásoknak megfelelő járművön vezetnie,

       -    emberhez méltó bánásmódhoz, mind az elméleti, mind a gyakorlati foglalkozások

            során a kötelező előírt órák levezetése után vizsgára mennie,

       -    A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalási

            feltételeit.

       -    A képzést megszakítani, a befizetett és a még fel nem használt tandíjat a

            meghatározott feltételek mellett visszakérni és a tanfolyam elvégzett részéről

            hivatalos igazolást kérni.

       -    Az elméleti tanfolyamon a hiányzások pótlásának érdekében akár több tanfolyamot is

            igénybe venni.

       -    A megbeszélt gyakorlati vezetési órákat - legalább 24 órával előtte – lemondani. - A

            gyakorlati vezetésnél a megbeszélt időponttól indokolt esetben 10 percet késni (pl.

            tömegközlekedési eszköz késése).

       -    A képzési szolgáltatással kapcsolatos észrevételeit, panaszait megtenni, oktatócserét

            kezdeményezni. 

       -    A Tanuló az oktatás során észrevételeivel bármikor megkeresheti az iskolavezetőt, ill.

dönthet úgy, hogy egy másik képzőszerv szolgáltatásait veszi igénybe (természetesen vállalva a szerződésben, ez esetben aláírt feltételeket). Amennyiben az oktatás menetével kapcsolatos panasza az iskolavezető vagy megbízottja közreműködésével sem nyer megnyugtatóan elintézést, forduljon a Közlekedési Alkalmassági

            Vizsgaközpont hoz Egyéb vitás kérdéseivel a Fogyasztóvédelmi Felügyelethez vagy

            Polgári Bírósághoz fordulhat.
 

A Tanuló kötelessége;

       -    a tandíj befizetése,

       -    a kulturált viselkedés,

       -    a tanterem, a berendezések, az oktatási segédeszközök átlagának megóvása,

       -    az oktatójármű rendeltetésének megfelelő használata,

       -    A Tanuló tudomásul veszi, hogy a RUTIN Autósiskola teljes területén, beleértve a

TANPÁLYA teljes területét valamint a járművekben TILOS a dohányzás és szeszesital fogyasztása.

-    Az Autósiskola tulajdonát képző tansegédletet a tanfolyam után legkésőbb 2 héttel visszaszolgáltatja. Ellenkező esetben a Tanuló tansegédletek teljes vételárát köteles megtéríteni.

Abban az esetben, ha a gyakorlati képzés a képzésben résztvevő tulajdonában lévő, vagy általa bérelt járművön történik, a járműnek a váltási helyszínre történő szabályos eljuttatása (1/1975.(II. 5.) KPM-BM együttes rendelet).

       -    A képzés folyamán a munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségügyi előírásokat betartani. 

       -    A képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és azt betartani.

       -    A képzési szerződésben rögzített képzési díjakat a képzés megkezdése előtt teljesíteni, befizetni.

-    Az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon józan, kipihent állapotban és az oktatási körülményekhez igazodó kulturált öltözetben megjelenni.

-    Az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, aktívan közreműködni.

-    A tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni, különösen fontos ez a gyakorlati vezetésnél.

       -    Késés esetén az oktatóra 30 percet várni.
 

A képzőszerv jogai és kötelezettségei:

       -    A képzőszerv köteles a Tanulót a teljes képzési szolgáltatás és vizsgára bocsátás

            feltételeiről részletesen tájékoztatni,

       -    A képzőszerv köteles a beiskolázott hallgatókkal vállalási szerződést kötni.

            a Tanuló által befizetett tandíj ellenében a teljes képzési szolgáltatás (járművezetésre

            jogosító okmány  megszerzéséhez szükséges tanfolyam teljes körű megtartása)

            feltételeit biztosítani,

       -    A képzőszerv köteles az ügyfél által a képzőszerv részére közvetlenül befizetett

            díjakról befizetési bizonylatot adni.

       -    a Tanuló esetleges panaszait haladéktalanul kivizsgálni és annak jogossága esetén azt

            a lehető legrövidebb időn belül orvosolni.

       -    A gépjármű-meghibásodás, oktatói megbetegedés miatti óraelmaradásért az iskola

            anyagi felelőséggel nem tartozik.

-    A RUTIN Autósiskolát nem terheli felelősség, amennyiben szolgáltatás nyújtása az érdekkörén kívül eső, elháríthatatlan ok miatt válik átmenetileg vagy tartósan lehetetlenné. Ez nem érinti a Tanuló díjfizetési kötelezettségét.

-    A RUTIN Autósiskola semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel, ideértve korlátozás nélkül a közvetlen vagy a közvetett, speciális, esetleges következményekért, veszteségért, költségért való felelősséget, amelyek a szolgáltatással kapcsolatban keletkeznek. A jelen pont szerinti korlátozás a Ptk. 314. §

(2) bekezdésén alapul, és a RUTIN Autósiskola a  képzés díjait ennek figyelembe vételével, csökkentett mértékben állapította meg.
 

Vis maior 

Egyik Fél sem felelős a Szerződés szerinti kötelezettségeinek nem szerződésszerű teljesítéséért, a teljesítés késedelméért vagy a nem teljesítésért, ha ezek bekövetkezése vis maior következménye. Vis maiornak minősülnek a fél érdekkörén, ellenőrzésén, irányításán, illetve befolyásolási lehetőségén kívül eső, előre nem látható körülmények, amelyek megakadályozzák a Szerződés teljesítését.  Ha a vis maior nem teszi lehetetlenné a Szerződés teljesítését, de késlelteti azt: a teljesítési határidő meghosszabbodik a vis maior okozta késedelem időtartamával. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 napot, mindkét Félnek jogában áll a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

       -    A tanulónak joga van az előírt feltételek igazolása után a tanfolyamra jelentkezni és

            ott tanulmányokat folytatni. Köteles az elméleti és gyakorlati oktatásra járni és

            képzésre alkalmas állapotban megjelenni. Köteles a mulasztott órákat pótolni.      

    -      Köteles a szerződésben foglalt oktatási és vizsgadíjakat megfizetni, amelyről nyugtát

            kap. Ha a tanuló saját elhatározásából a tanfolyamot abbahagyja, a befizetett, de

            igénybe nem vett szolgáltatás díját visszaigényelheti.
 

20.   A vizsgadíjakat és azok megfizetésének módját:

            Vizsgadíjak:

       -    a vizsgadíjak részletes leosztását a menü pontokban, minden kategóriánál külön-

            külön, részletesen feltüntettük! (AM, A, A1, A2, B, B+E, C, C+E, D)

A vizsgadíjakat a tanuló megbízásából az iskola fizeti.
 

21.  Vezetői engedély kiadásával kapcsolatos információk:

-          A sikeres vizsgákat követően három munkanap elteltével a vizsgázónak már be lehet mennie az illetékes közlekedési igazgatási hatósághoz (Okmányiroda). Az okmányirodában a tanulónak be kell mutatni a személyi igazolványát, közúti elsősegélynyújtás tanfolyam sikeres elvégzését igazoló kártyáját, lakcímkártyáját, orvosi alkalmassági igazolását. Külföldi tanulók esetében feltétel az érvényes tartózkodási engedély (legalább 6 hónap), vagy állandó bejelentett magyarországi lakcím megléte.

Egyéb rendelkezések:

A Tájékoztató egy példányát a RUTIN Autósiskola a tanfolyamra történő jelentkezéssel egyidejűleg a jelentkezőnek átadja és a tanfolyamra jelentkezők kellő tájékoztatása érdekében az ügyfélfogadásra szolgáló helyiségben jól látható helyen ki is függeszti, valamint a Honlapon közzéteszi és folyamatosan aktualizálja.

Vizsga Sikerességi mutató (VSM):

Átlagos Képzési óraszám (ÁKÓ):

Átlagos Képzési költség (KK):

 


 

Főoldal ] [ Vállalkozási feltételek ] AM - Segédmotor ] A,A1,A2 -Motorkerékpár ] B - Személygépkocsi ] B+E - Szgk.+ pótkocsi ] C - Tehergépkocsi ] C+E - Nehézpótkocsi ] D - Autóbusz ] Kapcsolat ] Sétarepülés ]