[Cégembléma]Motorkerékpár

 

 

 

   

Címoldal
Személygépkocsi
Motorkerékpár
Segédmotor
Autóbusz, Teherautó
Cégadatok

A, A1, A2  kategóriás jogosítvány

Tanfolyamok             e-mail küldés 

 • "A" korlátozás nélkül  Életkor: 24 év
  (már meglévő motoros jogosítvánnyal)
  20 éves kortól bejegyezhető, amennyiben már rendelkezik
  legalább 2 éves "A2" kategóriás gyakorlattal.
   
 • "A1" Életkor: 16 évtől.
  Legfeljebb 125 cm3-es és legfeljebb 11 kW teljesítményű motorkerékpár vezetésére jogosít.
  (érvényes "B" kategóriás vezetői engedéllyel)
  Az elméleti oktatás csupán egy foglalkozást takar, a gyakorlat esetében pedig 2 tanóra a kötelezően előírt minimum.
   
 • "A2" Életkor: 17,5 év. Elméleti vizsgára a tanuló a 18. életévének betöltése előtt 3 hónappal bocsátható, a gyakorlati vizsga feltétele a 18. életév betöltése.
   
  . elméleti képzés - és vizsga 16 500 Ft
  KRESZ elmélet 15 000 Ft
  Műszaki elmélet 10 000 Ft
  Elméleti pótóra 1 500 Ft
  Gyakorlati óra, vagy pótóra - (17 óra kötelező a vizsgával együtt)
  Gyakorlati óradíj a tanuló saját járművével
  3 000 Ft
  2 500 Ft
  Számítógépes elméleti KRESZ-vizsga 4 600 Ft
  Járműkezelési vizsga 4 700 Ft
  Forgalmi vizsgadíj 11 000 Ft
  Jogosítvány kiállítása az Okmányirodánál 4 000 Ft
  Összes költség  (pótóra és bukás nélkül) 116 800 Ft

   


  "A" kategóriás képzésünkre vonatkozó mutatók.

  Gyakorlat
  Átlagos Képzési Óra
  ÁKÓ %
  Gyakorlat
  Átlagos Képzési Óra

  ÁKÓ óraszám

  Kategória: A

  VSMVizsga Sikerességi Mutató

  KK Képzési Költség

  Elmélet

  Forgalom

  2014. 1.
  negyedév
  2014. 2.
  negyedév
  2014. 1.
  negyedév
  2014. 2.
  negyedév
  2014. 1.
  negyedév
  2014. 2.
  negyedév
  2014. 1.
  negyedév
  2014. 2.
  negyedév
  2014. 1.
  negyedév

  2014. 2.
  negyedév

  - - - - - - - - - -
  2014. 3.
  negyedév
  2014. 4.
  negyedév
  2014. 3.
  negyedév
  2014. 4.
  negyedév

  2014. 3.
  negyedév

  2014. 4.
  negyedév

  2014. 3.
  negyedév

  2014. 4.
  negyedév
  2014. 3.
  negyedév

  2014. 4.
  negyedév

  - - - - - - - - 65 500 Ft -

  "A2" kategóriás képzésünkre vonatkozó mutatók.

  Gyakorlat
  Átlagos Képzési Óra
  ÁKÓ %
  Gyakorlat
  Átlagos Képzési Óra

  ÁKÓ óraszám

  Kategória: A2

  VSMVizsga Sikerességi Mutató

  KK Képzési Költség

  Elmélet

  Forgalom

  2014. 1.
  negyedév
  2014. 2.
  negyedév
  2014. 1.
  negyedév
  2014. 2.
  negyedév
  2014. 1.
  negyedév
  2014. 2.
  negyedév
  2014. 1.
  negyedév
  2014. 2.
  negyedév
  2014. 1.
  negyedév

  2014. 2.
  negyedév

  - - - - - - - - - -
  2014. 3.
  negyedév
  2014. 4.
  negyedév
  2014. 3.
  negyedév
  2014. 4.
  negyedév

  2014. 3.
  negyedév

  2014. 4.
  negyedév

  2014. 3.
  negyedév

  2014. 4.
  negyedév
  2014. 3.
  negyedév

  2014. 4.
  negyedév

  - - - - - - - - 25 500 Ft -

   


   

  Az egyes tantárgyak elméleti óraszámai:

   KRESZ, járművezetés elmélete, Szü.:  22 óra

   Az órák időtartama 45 perc. Az órák meghallgatása után kerül sor a KRESZ-vizsgára hatósági vizsga keretében Egerben. A 75 pontos tesztkérdések esetében maximum 10 hiba lehet.

  Az elméleti előadásokon a tanulóknak kötelező a részvétel. Hiányzás esetén nem bocsátható a tanuló elméleti vizsgára mindaddig, amíg a hiányzást nem pótolta. A pótlásra a vizsga előtti héten a képző lehetőséget biztosít. 5 sikertelen KRESZ-vizsga után a tanuló további vizsgákat tehet az előírt két éves időtartamon belül.

   Sikeres KRESZ-vizsgát követően kezdheti meg a gyakorlati vezetést. A vezetési órák időtartama 50 perc. A gyakorlati oktatás a járműkezelési oktatással kezdődik.

   A gyakorlati oktatás KAWASAKI ER 500-as típusú motorkerékpárral történik. A gyakorlati oktatás történhet a tanuló által biztosított járművel is, ebben az esetben a gyakorlati oktatás óradíja 2.500.- Ft/óra.
  A járműkezelési órák minimális óraszáma 6 óra, a főoktatás (forgalmi oktatás) 10 óra és 1 óra a vizsgaóra.
  A kötelező óraszám (16 óra) levezetése után a tanuló kérheti forgalmi vizsgára bocsátását vagy tetszés szerinti pótórát vehet. Ha a tanuló forgalmi vezetésből ötször sikertelenül vizsgázott, további javítóvizsgát csak a pályaalkalmassági vizsgálat „járművezetőnek alkalmas” minősítéssel tehet.

   Az első elméleti és gyakorlati vizsgákat a képzőszerv jelenti le a Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége felé.

   A képzőszerv a tanulókkal kötött írásbeli szerződés szerint a közúti járművezetői vizsgadíjakat beszedi a tanulóktól, arról nyugtát ad. A vizsgadíjakat ezután a Nemzeti Közlekedési Hatóság felé – a tanulók megbízottjaként – utalja át.  A képzőszerv hetente, a tanulók által befizetett vizsgáknak megfelelően számlát kap a Közlekedési Hatóságtól a befizetett vizsgadíjakról.

   A tanuló kötelessége, hogy a vizsgák előtt 7 nappal a vizsgadíjat a képzőszervnek fizesse be, ellenkező esetben a képzőszerv a vizsgára történő kiírást megtagadhatja és a vizsgadíj befizetéséig elhalaszthatja.


  További információk:

   -         Amennyiben 2 éves A1 alkategóriás előzménye van, akkor elméleti tanfolyam elvégzése nélkül kezdheti meg a vezetési gyakorlatot (alapoktatás 2 óra, főoktatás 4 óra és 1 óra a vizsgaóra);
  -        
  A vizsgaigazolás kiadásának feltétele az eü-vizsga megléte. Az elsősegély-nyújtási ismeretek foglalkozásainak szervezéséről az iskolavezető gondoskodik.
  -         Az eü. tanfolyam és vizsga elvégzése alól felmentést kapnak, akik szakirányú végzettséggel vagy 1984. január 01. után szerzett vezetői engedéllyel rendelkeznek;
  -         Az esetleges pótvizsgák egész órának számítanak;
  -         A vizsgához szükséges tanfolyami kötelezettségének akkor tesz eleget a tanuló, ha a feltüntetett minimálisan kötelező óraszámban vesz részt a foglalkozásokon (az elméleti tanórák időtartama 45 perc, a gyakorlati tanórák időtartama 50 perc);
  -         Gyakorlati vezetésre csak valamennyi elméleti vizsgatárgyból tett sikeres vizsgát követően kerülhet sor;
  -         Megkezdett tanfolyam esetén elméleti tandíjat nem térít vissza az autósiskola;
  -         A gyakorlati képzés alatt az óradíj változtatásának jogát az autósiskola fenntartja.

  Felhívom figyelmét, hogy amennyiben saját elhatározásából a tanfolyamot befejezés előtt abbahagyja, a befizetett, de igénybe nem vett szolgáltatás díját visszaigényelheti.

   A tanuló jogai és kötelezettségei:

  A tanuló számára előírt öltözék gyakorlati vezetés közben:
  - magas szárú, zárt cipő
  - erős  anyagból  készült,  nem  bőszárú,  lehetőleg  testhez  simuló  nadrág,  dzseki,
    gerinc-, ill. térdprotektorral ellátott
  - kesztyű
  - szemüveg (bukósisak típusától függően)
  - bukósisak
  - a bukósisak meglétéről a tanuló gondoskodik

   A tanulónak joga van az előírt feltételek igazolása után a tanfolyamra jelentkezni és ott tanulmányokat folytatni. Köteles az elméleti és gyakorlati oktatásra járni és képzésre alkalmas állapotban megjelenni. Köteles a mulasztott órákat pótolni. Köteles a szerződésben foglalt oktatási és vizsgadíjakat megfizetni, amelyről nyugtát kap.

  A képzőszerv jogai és kötelezettségei:

   A képzőszerv köteles a tanulót a szerződésben meghatározott időben elméleti és gyakorlati képzésben részesíteni, a szerződésben rögzített díjat beszedni (az elméleti oktatás díját a második foglalkozáson, a gyakorlati képzés díját pedig legkésőbb a forgalmi vizsga napján kéri a tanulótól).
  A képzőszervnek joga van a tanulót kizárni a foglalkozáson való részvételről abban az esetben, ha az nem képzésre alkalmas állapotban jelenik meg.

   A tanuló – kérelemre vagy közös megegyezés alapján – más képzőszervhez mehet át. Az autósiskola a tanuló részére ez esetben 3 példányban kitölti az „Igazolás tanuló áthelyezéséhez” című nyomtatványt, melyből két példányt a tanulónak ad át (a nyomtatványon az elméleti órák, a letett vizsgák és a vezetési karton adatai szerepelnek).

  Ha a tanulónak bármilyen problémája adódik a tanfolyammal kapcsolatban, akkor az autósiskola vezetőjéhez vagy a Nemzeti Közlekedési Hatósághoz fordulhat panaszával.

  A képzés szakfelügyeletét a Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége látja el (Ellenőrzési osztály, 3300 Eger Kossuth Lajos út 26., tel.:06-36/510-308).

 

Címoldal ] Személygépkocsi ] [ Motorkerékpár ] Segédmotor ] Autóbusz, Teherautó ] Cégadatok ]