[Cégembléma]Segédmotor

 

 

 

   

Címoldal
Személygépkocsi
Motorkerékpár
Segédmotor
Autóbusz, Teherautó
Cégadatok

AM  kategóriás jogosítvány moped (segédmotor-kerékpár)

Főbb tudnivalók             e-mail küldés  

 • Életkor: 13,5 évtől. Elméleti vizsgára a tanuló a 14. életévének betöltése előtt 3 hónappal bocsátható. A gyakorlati vizsga feltétele a 14. életév betöltése.
   
 • Legfeljebb 50 cm3-es segédmotoros kerékpár (4 kW-ig)  vezetésére jogosít.
   
 • Beiskolázásnak feltétele a tanfolyamdíj teljes összegének befizetése.
   
 • Nálunk reális áron, korrekt oktatásban részesül!
   
 • Az elméleti oktatást kis létszámú tanulói csoportokban folytatjuk.
   
  . elméleti képzés - és vizsga  (16 óra) 16 500 Ft
  KRESZ elmélet 20 000 Ft
  Elméleti pótóra 1 500 Ft
  Gyakorlati óra, vagy pótóra - (11 óra kötelező a vizsgával együtt)
  Gyakorlati óradíj a tanuló saját járművével
  2 500 Ft
  2 000 Ft
  Számítógépes elméleti KRESZ-vizsga 4 600 Ft
  Járműkezelési vizsga 3 600 Ft
  Forgalmi vizsgadíj 3 600 Ft
  Jogosítvány kiállítása az Okmányirodánál 4 000 Ft
  Összes költség  (pótóra és bukás nélkül) 79 800 Ft

  Az egyes tantárgyak elméleti óraszámai:

   KRESZ, járművezetés elmélete: 16 óra

   Az órák időtartama 45 perc. Az órák meghallgatása után kerül sor a KRESZ-vizsgára hatósági vizsga keretében Egerben. A 35 pontos tesztkérdések esetében maximum 5 hiba lehet.
  Az elméleti előadásokon a tanulóknak kötelező a részvétel. Hiányzás esetén nem bocsátható a tanuló elméleti vizsgára mindaddig, amíg a hiányzást nem pótolta. A pótlásra a vizsga előtti héten a képző lehetőséget biztosít. 5 sikertelen KRESZ-vizsga után a tanuló további vizsgákat tehet az előírt két éves időtartamon belül.

  Sikeres KRESZ-vizsgát követően kezdheti meg a gyakorlati vezetést a tanuló, teheti le a járműkezelési vizsgát. A vezetési órák időtartama 50 perc. A gyakorlati oktatás a járműkezelési oktatással kezdődik.

   A gyakorlati oktatás HONDA, valamint SIMSON típusú mopedekkel történik. A gyakorlati oktatás történhet a tanuló által biztosított járművel is, ebben az esetben a gyakorlati oktatás óradíja 2.000.- Ft/óra.
  A járműkezelési órák minimális óraszáma 4 óra, a főoktatás (forgalmi oktatás) 6 óra és 1 óra a vizsgaóra.
  A kötelező óraszám (10 óra) levezetése után a tanuló kérheti forgalmi vizsgára bocsátását vagy tetszés szerinti pótórát vehet.
  Az első elméleti és gyakorlati vizsgákat a képzőszerv jelenti le a Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége felé.

   A képzőszerv a tanulókkal kötött írásbeli szerződés szerint a közúti járművezetői vizsgadíjakat beszedi a tanulóktól, arról nyugtát ad. A vizsgadíjakat ezután a Nemzeti Közlekedési Hatóság felé – a tanulók megbízottjaként – utalja át.  A képzőszerv hetente, a tanulók által befizetett vizsgáknak megfelelően számlát kap a Közlekedési Hatóságtól a befizetett vizsgadíjakról.

   A tanuló kötelessége, hogy a vizsgák előtt 7 nappal a vizsgadíjat a képzőszervnek fizesse be, ellenkező esetben a képzőszerv a vizsgára történő kiírást megtagadhatja és a vizsgadíj befizetéséig elhalaszthatja.

  További információk:

  A vizsgaigazolás kiadásának feltétele az eü-vizsga megléte. Az elsősegély-nyújtási ismeretek foglalkozásainak szervezéséről az iskolavezető gondoskodik.
  - Az eü. tanfolyam és vizsga elvégzése alól felmentést kapnak, akik szakirányú végzettséggel rendelkeznek;
  - Az esetleges pótvizsgák egész órának számítanak;
  -   
  A vizsgához szükséges tanfolyami kötelezettségének akkor tesz eleget a tanuló, ha a feltüntetett minimálisan kötelező óraszámban vesz részt a foglalkozásokon (az elméleti tanórák időtartama 45 perc, a gyakorlati tanórák időtartama 50 perc);
  -         Gyakorlati vezetésre csak valamennyi elméleti vizsgatárgyból tett sikeres vizsgát követően kerülhet sor;
  -         Megkezdett tanfolyam esetén elméleti tandíjat nem térít vissza az autósiskola;
  -         A gyakorlati képzés alatt az óradíj változtatásának jogát az autósiskola fenntartja.

   Felhívom figyelmét, hogy amennyiben saját elhatározásából a tanfolyamot befejezés előtt abbahagyja, a befizetett, de igénybe nem vett szolgáltatás díját visszaigényelheti.

  A tanuló jogai és kötelezettségei:

   A tanuló számára előírt öltözék gyakorlati vezetés közben:
  - magas szárú, zárt cipő
  - erős  anyagból  készült,  nem  bőszárú,  lehetőleg  testhez  simuló  nadrág,  dzseki,
    (gerinc-, ill. térdprotektorral ellátott)
  - kesztyű
  - szemüveg (bukósisak típusától függően)
  - bukósisak
    (a bukósisak meglétéről a tanuló gondoskodik)

  A tanulónak joga van az előírt feltételek igazolása után a tanfolyamra jelentkezni és ott tanulmányokat folytatni. Köteles az elméleti és gyakorlati oktatásra járni és képzésre alkalmas állapotban megjelenni. Köteles a mulasztott órákat pótolni. Köteles a szerződésben foglalt oktatási és vizsgadíjakat megfizetni, amelyről nyugtát kap.

   A képzőszerv jogai és kötelezettségei:

   A képzőszerv köteles a tanulót a szerződésben meghatározott időben elméleti és gyakorlati képzésben részesíteni, a szerződésben rögzített díjat beszedni (az elméleti oktatás díját a második foglalkozáson, a gyakorlati képzés díját pedig legkésőbb a forgalmi vizsga napján kéri a tanulótól).

  A képzőszervnek joga van a tanulót kizárni a foglalkozáson való részvételről abban az esetben, ha az nem képzésre alkalmas állapotban jelenik meg.

   A tanuló – kérelemre vagy közös megegyezés alapján – más képzőszervhez mehet át. Az autósiskola a tanuló részére ez esetben 3 példányban kitölti az „Igazolás tanuló áthelyezéséhez” című nyomtatványt, melyből két példányt a tanulónak ad át (a nyomtatványon az elméleti órák, a letett vizsgák és a vezetési karton adatai szerepelnek).

  Ha a tanulónak bármilyen problémája adódik a tanfolyammal kapcsolatban, akkor az autósiskola vezetőjéhez vagy a Nemzeti Közlekedési Hatósághoz fordulhat panaszával.

  A képzés szakfelügyeletét a Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége látja el (Ellenőrzési osztály, 3300 Eger Kossuth Lajos út 26., tel.:06-36/510-308).

 

Címoldal ] Személygépkocsi ] Motorkerékpár ] [ Segédmotor ] Autóbusz, Teherautó ] Cégadatok ]